ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

เศรษฐศาสตร์

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. เศรษฐกิจอาเซียน

  เศรษฐกิจอาเซียน

  ผู้แต่ง : ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
  รู้จักเศรษฐกิจของสมาชิกทั้ง 10 ชาติ สร้างพื้นฐานความเข้าใจกับ AEC สู่แนวทางการค้าและการลงทุนในอนาคต เนื่องจากในปี พ.ศ. 2558 ประชาคมอาซียนจะรวมตัวกันเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” กับ AEC
  170 บาท

  สินค้าหมด

 2. เศรษฐกิจทางเลือก ว่าด้วยมาตรการกับและจัดการทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ

  เศรษฐกิจทางเลือก ว่าด้วยมาตรการกับและจัดการทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ

  ผู้แต่ง : ปกป้อง จันวิทย์
  กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจและอุดมการณ์เป็นแกนหลักที่ต้องทำความเข้าใจ หากต้องการศึกษาวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและแก่นเนื้อหาของสังคมเศรษฐกิจโลกดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
  135 บาท

  สินค้าหมด

 3. อ่านพระนิพนธ์ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ จากมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย

  อ่านพระนิพนธ์ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ จากมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย

  ผู้แต่ง : นิธิสาร พงศ์ปิยะไพบูลย์ และคณะ
  บทวิเคราะห์จากมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง ความท้าทายในยุทธศาสตร์การพัฒนา และผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าในแง่มุมต่างๆ ที่มีต่อดุษฎีนิพนธ์ของพระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ เรื่อง Siam's Rural Economy เมื่อปี พ.ศ. 2443 ที่ทรงฉายให้เห็นภาพเกษตรสยามสมัยศักดินาเมื่อ 100 ปีที่แล้ว
  120 บาท

  สินค้าหมด

 4. เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคกลาง

  เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคกลาง

  ผู้แต่ง : พอพันธ์ อุยยานนท์
  นำเสนอผลงานโครงการวิจัยเรื่อง “เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย” ที่ค้นพบข้อสำคัญหลายประการ เช่น เศรษฐกิจไทยประกอบด้วยเศรษฐกิจสองระบบ คือ ระบบเศรษฐกิจชุมชนและระบบเศรษฐกิจทุน การแปรรูปของเศรษฐกิจไทย จากระบบเศรษฐกิจครอบครัวและชุมชนเป็นระบบเศรษฐกิจทุน เป็นกระบวนการที่มีความหนืดตัวสูง
  520 บาท

 5. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย

  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย

  ผู้แต่ง : พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
  นำเสนอการมองปัจจัยทางเศรษฐกิจจากแง่คิดของนักประวัติศาสตร์ ทำให้เราเข้าใจความเป็นมาของการถือครองที่ดิน เรื่องของแรงงาน เงินตรา ตลอดจนประวัติเกี่ยวกับภาษีอากร การค้า และการคมนาคม ซึ่งจะทำให้นักเศรษฐศาสตร์และผู้สนใจในวิชาเศรษฐศาสตร์ สามารถเข้าใจปัญหาและปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจในสมัยหนึ่งของประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น
  120 บาท

  สินค้าหมด

 6. เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบ กับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของสยาม

  เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบ กับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของสยาม

  ผู้แต่ง : สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ
  การศึกษารูปแบบทางศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบที่ไปสัมพันธ์กับบทบาทและหน้าที่ที่มีความหมายต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ที่สอดคล้องกับพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแสวงหาแก่นแท้ของพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของสยามในอดีต โดยผ่านพัฒนาการทางรูปแบบและเนื้อหาของเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบ ทั้งนี้ก็จะได้หยิบยกเอาความรู้เหล่านั้นมาสร้างแรงบันดาจใจใหม่ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบใหม่ ให้เป็นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีพื้นฐานอันมีที่มา
  200 บาท

  สินค้าหมด

 7. การปลูกผักเพื่อการค้า

  การปลูกผักเพื่อการค้า

  ผู้แต่ง : ชาญณรงค์ รัตนพฤกษ์
  เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการปลูกผักเพื่อการค้าอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักกับผัก การวางแผนปลูกผัก ฤดูกาลที่เหมาะสม การเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ การเพาะเมล็ดและดูแลรักษาต้นกล้า การปรับปรุงดิน วิธีการปลูก การใส่ปุ๋ย ป้องกันกำจัดโรคและกำจัดแมลงศัตรู ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผัก
  130 บาท

 8. การค้าชายแดนไทยกับอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง

  การค้าชายแดนไทยกับอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง

  ผู้แต่ง : พรพิมล ตรีโชติ และคณะ
  หนังสือที่จะช่วยให้เข้าลักษณะพิเศษและปัจจัยต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้านของไทย ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ที่มีผลต่อการค้าชายแดนไทย รวมทั้งมีการเสนอบทบาทของประเทศไทยที่ควรจะมีต่อประเทศไทยที่ควรมีต่อประเทศต่างๆ เหล่านี้ โดยเป็นการมองจากกรอบความคิดของนักวิชาการที่เข้าใจแก่นของปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้ง
  200 บาท

  สินค้าหมด

 9. การค้ากับนิเวศ ธุรกิจกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

  การค้ากับนิเวศ ธุรกิจกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

  ผู้แต่ง : พอล ฮอว์เกน
  คุณไม่สามารถพูดถึงความเป็นธรรมทางสังคมโดยไม่พูดถึงความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถจินตนาการถึงโลกที่มั่งคั่งโดยไม่พูดถึงความมั่นคงทางสภาพภูมิอากาศ ไม่สามารถจินตนาการถึงระบบการเกษตรที่ดี โดยไม่พูดถึงความหลากหลายทางนิเวศและอุทกวิทยา และไม่สามารถจินตนาการถึงการศึกษาที่มีความหมายสำหรับเด็กหากไม่เข้าใจพื้นฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม การห่วงใยและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเพียงประเด็นทางสังคม ธุรกิจหรือจริยธรรมอีกต่อไป
  260 บาท

 10. ปรัชญาทองธุรกิจ

  ปรัชญาทองธุรกิจ

  ผู้แต่ง : กัวไท่
  ทุกเรื่องราวล้วนมีปรัชญา เรื่องใหญ่ของคนคือชีวิตและการงาน ธุรกิจจะดำเนินไปด้วยดี เมื่อมีปรัชญาทองชี้นำ ทำไมเขาถึงรวยได้รวยดี นอกจากรวยแล้วยัง “ดี” อีก ปรัชญาทองไม่เพียงทำให้เรา “มั่งมี” หากยังทำให้เรามี “ศรีสุข” ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนอื่นๆ อีกด้วย พบกับปรัชญาทองทางธุรกิจที่กลั่นกรองจากแก่นความคิดของยอดนักธุรกิจโลก จากหลักคิดทฤษฎี สู่การปฏิบัติกระทำจริงของนักธุรกิจยักษ์ใหญ่ ทั้งสำเร็จในผลงาน ทั้งสำราญกับชีวิตอันรื่นรมย์
  140 บาท

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า