ช่วยกันคนละครึ่ง

นิตยสารสารคดีและร้านหนังสือริมขอบฟ้า ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งความรู้แด่น้องในโรงเรียนชนบทห่างไกล ในโครงการสมาชิกอุปถัมภ์ “สารคดี”
คุณจ่าย 575.- บาท/เราจ่าย 575.- บาท  เป็นสมาชิก 1 ปี (12 เล่ม)/1,150.- บาท

*เลือกโรงเรียน/รับใบตอบรับจากโรงเรียน(เมื่อหนังสือถึงโรงเรียนแล้ว)

วันนี้ – 30 มิถุนายน 2558 ที่ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย