โอกาสพิเศษ
สมัครสมาชิกใหม่หรือต่ออายุสมาชิก
1 ปี 1,440 บาท เหลือเพียง 1,250 บาท

รับฟรี.... นิตยสารสารคดีฉบับพิเศษ
89 เรื่องราวพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 *
มูลค่า 189 บาท ขนาด 8 ¼ X 11 ¼ นิ้ว 106 หน้า / สีทุกหน้า
พร้อมรับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด A4 พิมพ์สีทองสวยงาม*
*จำนวนจำกัด

*ปรับปรุงจากบทความ “แปดสิบพรรษา 80 เรื่องราวพระเจ้าอยู่หัว” ตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดี ปีที่ 23 ฉบับที่ 274 ธันวาคม 2550

สมาชิกนิตยสารสารคดี ได้รับสิทธิ์ซื้อหนังสือในเครือสารคดีและ
เมืองโบราณในราคาพิเศษทันที !

วิธีการชำระเงิน
1. ธนาณัติ ( ในนาม บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด ปณฝ. กระทรวงพาณิชย์ 11005 )

2. เช็ค ( สั่งจ่ายในนาม บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด )

3. โอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัทวิริยะธุรกิจ จํากัด

- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า เลขที่บัญชี 169-0-53741-8
- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลําภู เลขที่บัญชี 008-2-85686-2

หลังจากการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งใบฝากเงินให้กับบริษัทด้วย ที่เบอร์โทรสาร 02-547-2722 หรืออีเมล memberskd@gmail.com
หรือสมัครได้ที่ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โทรศัพท์ 0-2622-3510 เวลา 10.00-19.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายสมาชิก โทร 02-547-2700 ต่อ 111-113,116