“ยองๆ หยิบสิบ มีสิบบาทก็ซื้อได้”

สิบ ยี่สิบ สามสิบ รีบๆ มาหยิบ ตั้งแต่บัดนี้-จนถึง 31 กรกฎาคม 2557