พบหนังสือ “เก่า-ใหม่” ด้วยความรู้หลากหลายแขนง กว่า 30 สำนักพิมพ์ ทั้งภาษา วรรณคดี ศิลปะ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ศาสนา โหราศาสตร์ ภูมิศาสตร์

รวมค้นหา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาบรรพชน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2559

แล้วพบกันที่ร้านริมขอบฟ้านะคะ

http://www.rimkhobfabooks.com/promotion-book/thai-wisdom