จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2558

ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ทั้งยังเป็นวันสำคัญคือวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งตั้งขึ้นตามวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการเชิดชูศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่แพร่หลาย ร้านหนังสือริมขอบฟ้าขอร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเผยแพร่พระ อัจฉริยภาพของพระองค์ด้วยการคัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์และหนังสือที่เกี่ยวกับพระองค์สู่นักอ่าน หนังสืออันทรงคุณค่าเหล่านี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพหลายด้านของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ด้านอักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี การศึกษา ทัศนศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญทุกท่านเลือกซื้อหนังสือเกี่ยวกับพระองค์ท่านได้ที่ร้านหนังสือริมขอบฟ้า สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2622-3510 (เปิดทำการทุกวัน 10.00-19.00 น.)

สับราคา "ลด" ลดรับลมร้อน  โปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนที่ร้านหนังสือริมขอบฟ้า พบหนังสือในเครือวิริยะธุรกิจ เช่น สำนักพิมพ์สารคดี สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ “นายรอบรู้” นักเดินทาง ฯลฯ ในราคาลดกว่า 50 % ตั้งแต่ 1-30 เมษายน 2558 ที่ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และเว็บไซต์ริมขอบฟ้า