ร้านหนังสือริมขอบฟ้า ร้านหนังสืออิสระที่จำหน่ายหนังสือ "รู้เรื่องเมืองไทย" เปิดบริการแก่ผู้อ่าน ณ มุมอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตยวันแรกเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖

ในโอกาสครบ ๑๒ ปี ร้านหนังสือริมขอบฟ้าจึงไม่พลาดจัดกิจกรรมดี ๆ ตอบแทนผู้อ่านด้วยเทศกาลหนังสือ "รู้เรื่อง เมืองไทยด้วยหนังสือมือสอง" ตั้งแต่ ๒๕ กรกฎาคม-๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ เริ่มเปิดเทศกาลในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ด้วยกิจกรรมแรกเพื่อคนรัก (ษา) หนังสือในเวิร์กชอป "ซ่อมได้" รักษาชีวิต หนังสือที่คุณรัก โดยผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มสงวนรักษาหนังสือ สำนักหอสมุดแห่งชาติ รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรม ๕๐ ท่าน มาร่วมเรียนรู้วิธีซ่อมหนังสือชำรุด หนังสือหายาก และการรักษาหนังสือด้วยตนเอง โดยมีเอนก นาวิกมูล นักเขียนสารคดี และนักสะสมของเก่า ผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์ ร่วมบอกเล่าเรื่องเมืองไทยจากหนังสือมือสองที่เขาสะสม

จากนั้นขอเชิญมาร่วมช็อปตลาดนัดหนังสือมือสอง พบหนังสือเก่าสภาพดี หนังสือหายากกว่า ๕,๐๐๐ เล่ม ในราคา ตั้งแต่ ๓๐ บาทขึ้นไป พร้อมชมนิทรรศการหนังสือมือสองจากนักคิดนักเขียน เช่น เอนก นาวิกมูล, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ ธีรภาพ โลหิตกุล, “นิ้วกลม” ฯลฯ ซึ่งนำหนังสือมือสองที่รักมาจัดแสดงในงานด้วย โดยร่วมชมและช็อปได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ร้านหนังสือริมขอบฟ้าขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของนักอ่านทุกท่านตลอด ๑๒ ปีที่ผ่านมา พร้อมก้าวสู่ปีที่ ๑๓ ด้วยความตั้งใจให้ริมขอบฟ้า ไม่เป็นเพียงร้านหนังสือ แต่ยังเป็นจุดพบปะของนักอ่าน นักค้นคว้าผู้หลงรักประเทศไทย ทุกท่าน