จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2557

“11 ปี ร้านหนังสือริมขอบฟ้า กับการเปิดตัวแผนที่สามนครประวัติศาสตร์ฉบับเมืองโบราณ : อยุธยา สุโขทัย ศรีสัชนาลัย”

สรุปเนื้อหางานเสวนาหัวข้อ “เมื่อครั้งบ้านเมืองดี” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 และ เปิดตัวเว็บไซด์ร้านริมขอบฟ้า ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการติดต่อกันระหว่างลูกค้าและร้านริมขอบฟ้า