Sociology : Just Call โทรเลยส่งถึงบ้าน

สารคดี-เมืองโบราณ จัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคา 20-35% ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2557 เท่านั้น


โทรสั่งโดยตรงที่ ฝ่ายสมาชิก (คุณณี, คุณเล็ก, คุณเอ๋) โทร.0-2281-6110 ต่อ 114,105 หรืออีเมล member@sarakadee.com 


*ลดเพิ่มอีก 5% สำหรับสมาชิกนิตยสารสารคดีและวารสารเมืองโบราณ


ขั้นตอนการชำระเงินและสั่งซื้อ

1.โอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด

บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า เลขที่บัญชี 169-3-04344-8

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลำภู เลขที่บัญชี 008-2-85686-2

บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงศรี สาขาสามแยก เลขที่บัญชี 046-0-14538-8


2.ส่งใบนำฝากพร้อมทั้งแจ้งชื่อ-ที่อยู่ ชุดหนังสือที่ต้องการ มาทาง Fax. : 0-2282-7003 E-mail : member@sarakadee.com Line ID: 0815835040 ***ฝ่ายสมาชิก ( คุณณี, คุณเอ๋, คุณเล็ก) โทร.0-2281-6110 ต่อ 105, 114