ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง "สารทจีน ออกพรรษา ไหว้พระจันทร์...ศรัทธาที่สับสนในสังคมไทย" มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ เชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง "สารทจีน ออกพรรษา ไหว้พระจันทร์...ศรัทธาที่สับสนในสังคมไทย" ความเชื่อที่แปรเปลี่ยนตามยุคสมัย ถึงคราวทบทวนหาจุดเริ่มต้น... ร่วมทบทวนและหาคำตอบไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมจีน... ดนัย ผลึกมณฑล เจ้าของนามปากกา “แปลงนาม” ดร. ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 17.30-19.30 น. สนใจติดต่อ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ โทร. 02-281-1988, 02-280-3340