ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และ เมืองโบราณ สมุทรปราการ ร่วมฉลองครบรอบ ๑๑ ปี ร้านหนังสือริมขอบฟ้า

 

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง "เมื่อครั้งบ้านเมืองดี" เปิดตัวแผนที่ ๓ นครประวัติศาสตร์ ฉบับเมืองโบราณ : อยุธยา สุโขทัย ศรีสัชนาลัย

     - ครั้งแรกในเมืองไทย ของแผนที่ภาพวาดสีน้ำรายละเอียดสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

     - แสดงสภาพวิถีชีวิตและภูมิวัฒนธรรมในอดีตจากการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ พงศาวดาร บันทึกของชาวต่างชาติ และหลักฐานทางโบราณคดี

     - ภาพวาดโดย พรชัย เหมะรัต และทีมงาน โดยมีอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะผู้บริหารเมืองโบราณ เป็นที่ปรึกษา

วิทยากร โดย วิยะดา ทองมิตร จากมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และผู้ดำเนินรายการ โดย ศรัณย์ ทองปาน ในวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐-๑๙.๐๐ น.

ณ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (สำรองที่นั่งภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รับจำนวนจำกัดเพียง ๕๐ ที่เท่านั้น ติดต่อ ๐-๒๖๒๒-๓๕๑๐)

พิเศษ : สำหรับผู้สำรองที่นั่งล่วงหน้า รับของที่ระลึกในวาระครบ ๑๑ ปี ร้านหนังสือริมขอบฟ้า