สับราคา "ลด" รับลมร้อน

โปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนที่ร้านหนังสือริมขอบฟ้า พบหนังสือในเครือวิริยะธุรกิจ เช่น สำนักพิมพ์สารคดี สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ “นายรอบรู้” นักเดินทาง ฯลฯ ในราคาลดกว่า 50 % ตั้งแต่ 1-30 เมษายน 2558 ที่ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และเว็บไซต์ริมขอบฟ้า