คอร์ราโด เฟโรชี (Corrado Feroci) 

อาจารย์ฝรั่งของชาวศิลปากร หรือ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในความรู้จักของคนไทย ประติมากรระดับโลก ผู้รังสรรค์งานประติมากรรมชิ้นเอกในเมืองไทย และสร้างสรรค์ประติมากรและเหล่าศิลปินคนสำคัญให้กับศิลปะสมัยใหม่ของไทย ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนศิลปะสากลแห่งแรกของประเทศสยามและเอเชียอาคเนย์

ผู้วางรากฐานการเรียนศิลปะสมัยใหม่ และการเรียนรู้ชีวิตให้กับลูกศิษย์ทุกคน ดังคำสอนที่ว่า "พวกเธอต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ก่อน...แล้วจึงเรียนศิลปะ" "นายยังไม่มีความรู้ อย่าเพิ่งทำนาย...นายต้องสตั๊ดดี้" "อย่าถือว่าเราเป็นคนเก่ง ต้องศึกษาเล่าเรียนอีกมาก ฉันเองยังศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา"

และคำพูดวลีที่ตรึงใจชาวศิลปากรทุกคน "พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว" "ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น" "ถ้านายรักฉัน คิดถึงฉัน ขอให้นายทำงาน"