ร้านหนังสือริมขอบฟ้าเปิดจองพิเศษ...


หนังสือ “ อ ยุ ธ ย า น ค ร ห ล ว ง อั น ง ด ง า ม ” จัดพิมพ์ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรียบเรียงโดย...เ ท พ ม น ต รี ลิ ม ป พ ย อ ม
หนังสือขนาด 29.7 x 21 เซนติเมตร (A4 แนวตั้ง)
จำนวน 364 หน้า รวมปก
พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม สี่สีทั้งเล่ม
ปกแข็ง กระดาษอาร์ต 350 แกรม เคลือบด้าน
เข้าเล่มแบบเย็บกี่ / ไสกาว

ร้านหนังสือริมขอบฟ้าเปิดจองล่วงหน้า สำหรับผู้ที่ต้องการครอบครอง **ในราคาพิเศษ 1,900 บาท....จากราคาเต็ม 2,500 บาท
** จำนวน 100 เล่ม เท่านั้น ตั้งแต่ 20 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2559  

เริ่มจัดส่งหนังสือวันที่ 25 มกราคม 2559

.........................................
โอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ ไทยพาณิชย์ สาขาราชดำเนินกลาง เลขที่บัญชี 030 261 2480
ส่งใบนำฝากพร้อมแจ้งชื่อ-เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่จัดส่งที่
e-mail : Rimkhobfa46@gmail.com
Fax : 0-2622-3511

ติดต่อหน้าร้าน คุณณัฐฐา,คุณนฎกร โทร. 0-2622-3510-11
หรือคุณบังอร โทร. 08-1756-5859