“ตุลาคม” เดือนแห่งการระลึก เมื่อประวัติศาสตร์มิได้มีอยู่เพียงด้านเดียว และความรู้มิได้อยู่แต่ในห้องเรียน มาร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านตัวหนังสือ จากเหตุการณ์สำคัญๆ ในเดือนตุลาคม ทั้ง 14 ตุลาคม 2516 เหตุการณ์ตุลามหาวิปโยค และ 6 ตุลาคม 2519 วันฆ่านกพิราบ เชื่อมโยงกับเหตุบ้านการเมืองตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ตลอดจนการปฏิวัติรัฐประหารที่ผ่านๆ มา แล้วจะทราบว่า 76 ปีในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ เรายังคงอยู่ที่เดิมหรือเดินก้าวไปข้างหน้า