สมัครสมาชิกวราสารเมืองโบราณ

วารสารเมืองโบราณ ๔๑.๑ เตรียมวางแผงแล้ว เร็วๆ นี้ สมัครสมาชิก ๑ ปี (๔ ฉบับ) ราคา ๔๘๐ เหลือเพียง ๓๙๐ บาท

สมัครวันนี้ รับสิทธิพิเศษสุด รับฟรีทันที หนังสือ “ของเก่า เรา (ไม่) ลืม”

Download ใบสมัครได้ที่ : http://dl-17.one2up.com/…/79e35f784b7803dedb54a213b1343046.…

ส่งมาตามที่อยู่ : บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด ๒๘,๓๐ ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร ๐-๒๒๘๑-๖๑๑๐ (อัตโนมัติ) ต่อ ๑๐๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๗๐๐๓ อีเมล : memberskd@gmail.com