ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง “มลายูบางกอก ที่มา การขยายตัว และวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”

วารสารเมืองโบราณ ร่วมกับ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และร้านหนังสือริมขอบฟ้า ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง “มลายูบางกอก ที่มา การขยายตัว และวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”

ร่วมพูดคุยกับ ศุกรีย์ สะเร็ม นักวิชาการอิสลามศึกษา, มนตรี ยะรังวงษ์ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน

ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 น.

ณ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2281-1988, 0-2281-6110 ต่อ 113