สวัสดีปีใหม่ 2559

ขอดวงจิตสุกใสโชนไฟฝัน
สว่าง สงบเย็น ดุจเพ็ญจันทร์
ให้ทุกวันตลอดปีมีความสุข