งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43

พบกันที่บูทสารคดี-เมืองโบราณ เพลนนารีฮอลล์ B12

ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43

วันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2558 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์