ร่วมสนุกกับกิจกรรม "เดิน นั่ง ปั่น 5 ร้านหนังสือ(เล็ก) กลางเมือง(ใหญ่)"
อันได้แก่ ร้านหนังสือ Boomoby, ร้านหนังสือเดินทาง, ร้านหนังสือสวนเงินมีมา, ร้านหนังสือศึกษิตสยาม และร้านหนังสือริมขอบฟ้า

ประทับตราครบ 5 ร้าน + ซื้อหนังสือครบ 300.-บาท (รวมใบเสร็จจากร้านใดก็ได้)
รับของที่ระลึกจาก "เรา" ร้านหนังสืออิสระ

ในช่วง"สัปดาห์หนังสืออิสระ ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 21-29 มิถุนายน 2557 นี้เท่านั้น