“10 libraries to seek peace and quiet in Bangkok” : 10 ห้องสมุดที่น่าใช้ในกรุงเทพฯ

สำหรับเหล่าหนอนหนังสือ นอกจากร้านหนังสือที่น่าสนใจแล้ว ห้องสมุดก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีแรงดึงดูดให้เข้าไปค้นคว้าหาความรู้ และเพลิดเพลินอยู่กับการอ่านหนังสือได้เป็นวันๆ ท่านทราบหรือไม่ว่าห้องสมุดในกรุงเทพฯ มีที่ใดบ้างที่น่าสนใจ เราขอนำเสนอ “10 ห้องสมุดในกรุงเทพฯ” ที่น่าสนใจ ซึ่งนำมาจากบทความภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า “10 libraries to seek peace and quiet in Bangkok”

1. ห้องสมุดเนลสันเฮย์ (Neilson Hays Library)

ห้องสมุดเนลสันเฮย์เป็นห้องสมุดเก่าแก่อายุนับ100 กว่าปี ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในห้องสมุดที่สวยงามและคลาสสิคที่สุดของห้องสมุดเมืองไทย นอกจากจะมีเต็มไปด้วยหนังสือภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมากมาย ห้องสมุดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรพาเด็กๆ มาเที่ยว พักผ่อนด้วยอย่างยิ่ง ณ ห้องสมุดสุดแสนจะคลาสสิคแห่งนี้มีมุมเล็กๆ มุมหนึ่งที่ชื่อว่า Children’s Corner ณ มุมแห่งนี้เต็มไปด้วยนิทานและวรรณกรรมเยาวชนที่น่าสนใจมากมาย

เปิดบริการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา9.30น.-17.00น. (ปิดวันจันทร์)

http://www.hisoparty.com/travel/destination-guide/Neilson-Hays-Library

 

2. หอสมุด ปรีดี พนมยงค์ (Pridi Banomyong Library)

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมฉลองโอกาสสำคัญเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าตอกย้ำพันธกิจในการเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปด้วยบริการที่ดีเยี่ยม พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้งานง่าย เข้าถึงได้ทุกหนแห่งตลอด 24 ชั่วโมง ล่าสุดได้เปิดตัวหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-21.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 09.00-21.30 น. (วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ)

http://www.eduzeek.com/topic/166

 

3. The Reading Room

ห้องสมุดศิลปะ The Reading Room เปิดให้บริการหนังสือเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยกว่า 1,000 เล่ม ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วยสูจิบัตรนิทรรศการ หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะ ทฤษฎีศิลป์ นิตยสารและสื่ออิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ นอกจากการเก็บข้อมูลและการทำงานวิจัยต่างๆ แล้ว The Reading Room ยังเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยเฉพาะการเสวนาพูดคุย การจัดฉายภาพยนตร์และการทำ workshop ทางศิลปะและสาขาอื่นๆ เช่น สาขาภาพยนตร์ วรรณกรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดำเนินการภายใต้มูลนิธิส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะไทย ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและเปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 13.00-19.00 น.

http://www.iurban.in.th/review/the-reading-room/

 

4. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี

ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นปีที่ 50 ของการเปิดดำเนินการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินีให้เป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ (Discover Learning Library) โดยได้นำคอนเซปต์ Microsoft School of the Future ซึ่งเป็นแนวคิดการเรียนรู้นอกสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ผ่านการเรียนรู้แบบ E-learning และ ศึกษาผ่านโลกอินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอบโต้กันได้ในทันที (Interactive) ที่เปิดกว้างในการต่อยอดความคิดและกระตุ้นให้คนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เปิดให้บริการ วันอังคาร-วันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 20.00 น.วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.

http://office.bangkok.go.th/dll/index.html , http://www.microsoft.com/thailand/lumpini/


5. ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

พื้นที่แห่งการพบปะสังสรรค์และการเรียนรู้ในโลกของศิลปะร่วมสมัย A place for art and cultural learning for people and the community ตั้งอยู่ ณ ชั้นใต้ดินของ “หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” การจัดกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะและการอ่าน เช่น กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน bacc สัญจร และกิจกรรมพบนักเขียน เป็นต้น

การเปิดให้บริการของห้องสมุดศิลปวัฒนธรรม หอศิลปกรุงเทพฯ เปิด-ปิดเวลา 10.00-19.30 น. ห้องสมุดเปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ปิดบริการทุกวันจันทร์

http://www.bacc.or.th/


6. หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม สงวนรักษา และอนุรักษ์มรดกทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาการ ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของชาติ ในรูปของหนังสือตัวพิมพ์เอกสารโบราณ ได้แก่ ศิลาจารึก คัมภีร์ใบลาน หนังสือสมุดไทย รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ให้บริการความรู้และข่าวสารแก่คนในชาติ ก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมหอพระสมุด 3 แห่งเข้าด้วยกันคือ หอพุทธสาสนะสังคหะ หอพระมณเฑียรธรรม และหอพระสมุดวชิรญาณ แล้วพระราชทานนามว่า หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2448 ตั้งอยู่ ณ หอคองคอเดียในพระบรมมหาราชวัง (ปัจจุบันคือ ศาลาสหทัยสมาคม) ต่อมาพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายพื้นที่ตั้งแห่งใหม่มาอยู่ตึกถาวรวัตถุ ริมถนนหน้าพระธาตุ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2459 ครั้นภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง กำหนดให้หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครเป็นกองหอสมุด ขึ้นอยู่ในกรมศิลปากร ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น หอสมุดแห่งชาติ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00- 18.30 น. และเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00- 17.00 น.

http://www.nlt.go.th/


7. ห้องสมุดสยามสมาคม

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2447 ด้วยคว่ามร่วมมือของนักวิชาการไทยและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องเมืองไทยและประเทศใกล้เคียง ตั้งอยู่ที่ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ มีห้องสมุดที่สะสมหนังสือหายาก และเอกสารมีค่าจำนวนมาก มีบ้านคำเที่ยง เป็นตัวอย่างของเรือนไทยแบบล้านนา และเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน สยามสมาคมฯ จัดนำเที่ยว ไปยังสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ แหล่งวัฒนธรรม และแหล่งธรรมชาติ ในทุกภาคของไทย และต่างประเทศ จัดการบรรยาย เดือนละ 2-3 ครั้ง ในหัวข้อที่หลากหลาย

เปิดให้บริการวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 9.00-17.00 น.

http://www.siam-society.org/index_th.html


8. อุทยานการเรียนรู้ (TK Park)

TK park มีเป้าหมาย และพันธกิจที่ชัดเจนในการทำงานเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ปลูกฝังทัศนคติ และนิสัยรักการอ่าน การคิด และการแสวงหาความรู้ในกลุ่มเด็ก และเยาวชน ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเสริมสร้างความรู้ พัฒนา ความคิด และบูรณาการภูมิปัญญา ผ่านกระบวนการส่งเสริมการรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตามแนวทางที่สอดคล้องกับขนบประเพณี และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคน และสังคมไทยให้มีคุณภาพ ตลอดจนจุดประกายให้กับทุกภาคส่วนในประเทศเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อให้นิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ หยั่งรากลึกอยู่ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนแท้จริงต่อไป

เปิดบริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 20.00 น. ** (ปิดบริการทุกวันจันทร์) **

http://www.tkpark.or.th/king.html


9. ห้องสมุดมารวย

“ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศด้านตลาดการเงินและการลงทุน ให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน และบุคลากรในตลาดทุน ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงรูปลักษณ์ของห้องสมุดให้มีลักษณะเป็น “ห้องสมุดมีชีวิต” (Living Library) พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น "ห้องสมุดมารวย" เพื่อเป็นเกียรติแด่ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต คือ การจัดกิจกรรมให้ความรู้เป็นประจำทุกเดือน ทั้งในด้านการเงิน การลงทุน การบริหารธุรกิจ การพัมนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้แสวงหาความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงิน ตลอดจนการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:30 - 21:00 น. (เฉพาะสมาชิก)

http://www.maruey.com/home/index.html


10. ห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ แหล่งรวบรวมทรัพยากรเฉพาะด้านการออกแบบ ทั้งหนังสือ วารสาร นิตยสารและฐานข้อมูลด้านการออกแบบต่างๆ โดยเปิดให้บริการสำหรับสมาชิก สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก TCDC มีบริการ One Day Pass Service สำหรับการใช้บริการครั้งแรกของแต่ละท่าน เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาขอลงทะเบียนที่ Info Guru Counter เพื่อทดลองใช้ได้ 1 ครั้ง แต่การใช้บริการครั้งต่อไปจะต้องเป็นสมาชิก ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบ มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น TCDC ยังมีบริการห้องสมุดวัสดุด้านการออกแบบสำหรับสมาชิกที่ต้องการค้นหาวัสดุและเรียนรู้การประยุกต์ใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงาน สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เมื่อลงทะเบียนเพื่อขอเข้าใช้บริการ TCDC Resource Center ครั้งแรก (One Day Pass Service) ท่านสามารถใช้บริการห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบได้ในครั้งเดียวกัน โดยแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ ณ Mini Info Guru Counter

TCDC ให้บริการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่เวลา 10.30 -16.00 น. การเยี่ยมชมใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

http://www.tcdc.or.th/resource-center/


ที่มาของบทความนี้ : http://www.libraryhub.in.th/2014/04/09/10-libraries-cool-in-bangkok