ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

ประมวลแผนที่ : ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์-การเมืองกับลัทธิอาณานิคมในอาเซียน-อุษาคเนย์ (Collected Maps : History-Geography-Politics and Colonialism in Southeast Asia)

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

1,700 บาท
รหัสสินค้า: 9786167202280

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

รายละเอียดแบบย่อ

หนังสือเล่มนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากหนังสือชุด “เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา” จำนวน 6 เล่ม และในเล่มนี้ ถือได้ว่าเป็นส่วนที่ต่อเนื่องโดยตรงกับเล่มที่ 1 ในชุดนั้น คือ “ประมวลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจ และแผนที่ ระหว่างสยามประเทศไทย กับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน : กัมพูชา -ลาว-พม่า-มาเลเซีย หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ภาคด้วยกัน ภาคหนึ่ง แผนที่ฝรั่งสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ในภาค 1 คือ แผนที่ “สยามประเทศไทย” 3 สมัย ดังนี้ (ก) แผนที่ “สยามประเทศไทย” สมัยอยุธยา พ.ศ.2085-2307 นี่เป็นแผนที่ยุคเป็น “แม่แบบ” ของแผนที่ในปัจจุบัน มีทั้งความงดงาม และพลังอย่างมหาศาล ในการทำให้ฝรั่งค่อยๆ พิชิตโลก ยึดครองดินแดนไปเป็นเมืองขึ้นทั่วโลก รวมทั้งอุษาคเนย์ของเรา (ข) แผนที่ “สยามประเทศไทย” สมัยกรุงธนบุรี พ.ศ.2316-2322 ในส่วนต่อเนื่องกับ (ก) นี้ ได้แทรกแผนที่แบบตะวันออก “จีน-ไทย” เข้ามาด้วย คือ เรื่องของจดหมายเหตุแผนที่ “สยาม” หรือ Form Siam to Burma Map อันเป็น “แผนที่เส้นทางเดินทัพ จากกรุงธนบุรี ถึงกรุงอังวะ” ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ตากสินมหาราช ที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญที่กรุงไทเป ไต้หวัน และ (ค) แผนที่ “สยามประเทศไทย” สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2328-2452 สำหรับในภาค 2 ประกอบด้วยบทความ ที่เป็นข้อคิดข้อเขียนตามลำดับ ดังนี้ คือ ธงชัย วินิจจะกูล “ภูมิกายาและประวัติศาสตร์” และ “เสียดินแดน” เป็นประวัติศาสตร์หลอกไพร่ไปตายแทน (เพราะ “ไทย” ไม่เคยเสียดินแดน) ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ “วาทกรรมเสียดินแดน” ในส่วนนี้ ได้สรุปไว้ว่า “ความรู้เรื่องไทยเสียดินแดน มาจากความเข้าใจประวัติศาสตร์ผิดๆ หลายประการ ที่สำคัญคือ เข้าใจผิดว่าดินแดนของรัฐสมัยเก่า กำหนดชัดเจนแน่นอนได้ว่า ตรงไหนของใคร และเมืองขึ้นของสยามในสมัยโบราณ เท่ากับเป็นดินแดนของประเทศสยามสมัยใหม่ด้วย ประวัติศาสตร์การ “เสียดินแดน” กลายเป็นฐานของลัทธิชาตินิยมของไทย รวมทั้งที่กำลังบ้าคลั่งอยู่ในขณะนี้ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ “จินตกรรมประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย กับ แผนที่ “เสียดินแดน” จากทศวรรษ 2470 ถึง พ.ศ.2554 ในบทความนี้ ว่าไปมีที่มาจาก “การค้นพบ” แผนที่ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน และในมหาวิทยาลัย ในช่วงประมาณยุค 1960s ผนวกกับความบันดาลใจจาก 2 นักวิชาการรุ่นเยาว์วัยกว่าข้างต้น นั่นเอง ฯลฯ

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากหนังสือชุด “เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา” จำนวน 6 เล่ม และในเล่มนี้ ถือได้ว่าเป็นส่วนที่ต่อเนื่องโดยตรงกับเล่มที่ 1 ในชุดนั้น คือ “ประมวลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจ และแผนที่ ระหว่างสยามประเทศไทย กับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน : กัมพูชา -ลาว-พม่า-มาเลเซีย หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ภาคด้วยกัน ภาคหนึ่ง แผนที่ฝรั่งสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ในภาค 1 คือ แผนที่ “สยามประเทศไทย” 3 สมัย ดังนี้ (ก) แผนที่ “สยามประเทศไทย” สมัยอยุธยา พ.ศ.2085-2307 นี่เป็นแผนที่ยุคเป็น “แม่แบบ” ของแผนที่ในปัจจุบัน มีทั้งความงดงาม และพลังอย่างมหาศาล ในการทำให้ฝรั่งค่อยๆ พิชิตโลก ยึดครองดินแดนไปเป็นเมืองขึ้นทั่วโลก รวมทั้งอุษาคเนย์ของเรา (ข) แผนที่ “สยามประเทศไทย” สมัยกรุงธนบุรี พ.ศ.2316-2322 ในส่วนต่อเนื่องกับ (ก) นี้ ได้แทรกแผนที่แบบตะวันออก “จีน-ไทย” เข้ามาด้วย คือ เรื่องของจดหมายเหตุแผนที่ “สยาม” หรือ Form Siam to Burma Map อันเป็น “แผนที่เส้นทางเดินทัพ จากกรุงธนบุรี ถึงกรุงอังวะ” ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ตากสินมหาราช ที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญที่กรุงไทเป ไต้หวัน และ (ค) แผนที่ “สยามประเทศไทย” สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2328-2452 สำหรับในภาค 2 ประกอบด้วยบทความ ที่เป็นข้อคิดข้อเขียนตามลำดับ ดังนี้ คือ ธงชัย วินิจจะกูล “ภูมิกายาและประวัติศาสตร์” และ “เสียดินแดน” เป็นประวัติศาสตร์หลอกไพร่ไปตายแทน (เพราะ “ไทย” ไม่เคยเสียดินแดน) ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ “วาทกรรมเสียดินแดน” ในส่วนนี้ ได้สรุปไว้ว่า “ความรู้เรื่องไทยเสียดินแดน มาจากความเข้าใจประวัติศาสตร์ผิดๆ หลายประการ ที่สำคัญคือ เข้าใจผิดว่าดินแดนของรัฐสมัยเก่า กำหนดชัดเจนแน่นอนได้ว่า ตรงไหนของใคร และเมืองขึ้นของสยามในสมัยโบราณ เท่ากับเป็นดินแดนของประเทศสยามสมัยใหม่ด้วย ประวัติศาสตร์การ “เสียดินแดน” กลายเป็นฐานของลัทธิชาตินิยมของไทย รวมทั้งที่กำลังบ้าคลั่งอยู่ในขณะนี้ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ “จินตกรรมประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย กับ แผนที่ “เสียดินแดน” จากทศวรรษ 2470 ถึง พ.ศ.2554 ในบทความนี้ ว่าไปมีที่มาจาก “การค้นพบ” แผนที่ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน และในมหาวิทยาลัย ในช่วงประมาณยุค 1960s ผนวกกับความบันดาลใจจาก 2 นักวิชาการรุ่นเยาว์วัยกว่าข้างต้น นั่นเอง ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN 974-616-7202-28-0
ปีที่ออก 2555
ผู้แต่ง ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการ)
ผู้แปล -
ชื่อสำนักพิมพ์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กว้าง (นิ้ว) 8.25
สูง (นิ้ว) 10.5
หน้า 564
เนื้อในพิมพ์ ขาวดำ ภาพประกอบ 4 สี

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ประมวลแผนที่ : ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์-การเมืองกับลัทธิอาณานิคมในอาเซียน-อุษาคเนย์ (Collected Maps : History-Geography-Politics and Colonialism in Southeast Asia)

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
คุณภาพ
ราคา
ความคุ้มค่า